เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วนขนาดใหญ่ (Mr.SLIM)
เลือกตัวกรองสินค้า
ประเภท

การติดตั้ง
ขนาดทำความเย็น (BTU)

PLY-SERIES
PLY-M13EA2PLY-M13EA
ขนาด 13,989 BTU
เปรียบเทียบ
PLY-SERIES
PLY-M18EA2PLY-SM18EA2
ขนาด 18,084 BTU
เปรียบเทียบ
PLY-SERIES
PLY-M24EA2PLY-M24EA2
ขนาด 24,225 BTU
เปรียบเทียบ
PLY-SERIES
PLY-M30EA2PLY-M30EA2
ขนาด 30,026 BTU
เปรียบเทียบ
PLY-SERIES
PLY-M36EA2PLY-M36EA2
ขนาด 36,167 BTU
เปรียบเทียบ
PLY-SERIES
PLY-M36EA2PLY-M36EA
(3ph, 380V, 50Hz)
ขนาด 36,167 BTU
เปรียบเทียบ
PLY-SERIES
PLY-M42EA2PLY-M42EA
ขนาด 41,968 BTU
เปรียบเทียบ
PLY-SERIES
PLY-M42EA2PLY-M42EA2
(3ph, 380V, 50Hz)
ขนาด 41,968 BTU
เปรียบเทียบ
PLY-SERIES
PLY-M48EA2PLY-M48EA2
ขนาด 48,109 BTU
เปรียบเทียบ
PLY-SERIES
PLY-M48EA2PLY-M48EA2
(3ph, 380V, 50Hz)
ขนาด 48,109 BTU
เปรียบเทียบ
PLY-SERIES
PLY-SM13EA2PLY-SM13EA2
ขนาด 13,989 BTU
เปรียบเทียบ
PLY-SERIES
PLY-SM18EA2PLY-SM18EA
ขนาด 18,084 BTU
เปรียบเทียบ

เปรียบเทียบสินค้าสูงสุดได้เพียง 4 ชิ้น