ประกาศ!! การให้บริการพัดลมติดเพดานมิตซูบิชิ อีเล็คทริค
ประกาศ!! การให้บริการพัดลมติดเพดานมิตซูบิชิ อีเล็คทริค
ประกาศ!! การให้บริการพัดลมติดเพดานมิตซูบิชิ อีเล็คทริค เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจในคุณภาพของผลิตภัณฑ์ และใช้พัดลมติดเพดานของ บริษัทฯ ได้อย่างปลอดภัย บริษัทฯ จึงได้จัดให้มีการบริการตรวจสอบพัดลมติดเพดาน Mitsubishi Electric ตั้งแต่เดือนสิงหาคม พ.ศ.2561 เป็นต้นไป

โดยช่างผู้เชี่ยวชาญของบริษัทฯ หรือผู้ให้บริการที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทฯ เพื่อตรวจสอบและบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น (ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมในไฟล์ PDF ด้านล่าง)