วิสัยทัศน์ / พันธกิจ / ค่านิยม

วิสัยทัศน์

"ความพึงพอใจของลูกค้าต้องมาก่อน​"

เราจึงดึงศักยภาพความรู้ ความสามารถของพนักงานแต่ละคน นำมาหล่อหลอมรวมกัน สร้างสรรค์ ส่งมอบผลิตภัณฑ์
พร้อมการบริการที่ดีที่สุดยิ่งๆ ขึ้นไป เพื่อลูกค้าและเพื่อเป้าหมายการเติบโตที่ยั่งยื่น

พันธกิจ

บริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค กันยงวัฒนา จำกัด เป็นผู้แทนจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านและอุปกรณ์สำหรับที่พักอาศัย ที่พร้อมให้บริการด้วยความใส่ใจ เพราะพันธกิจของเรา คือการส่งมอบคุณภาพชีวิตที่สมบูรณ์ยิ่งๆ ขึ้นไปเพื่อคนไทยทุกคน

ค่านิยม

บริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค กันยงวัฒนา จำกัด ให้ความสำคัญกับการปฎิบัติตามกฎระเบียบขององค์กร (Compliance) และเคารพในความหลากหลาย และค่านิยมของพนักงานทุกคน เราจะตั้งใจทำงานด้วยความซื่อสัตย์ จริงใจ และพร้อมร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจของเราด้วยใจ